Öncelikle arkadaşlar almış olduğunuz krediyi peşin öderseniz size pek zorluk çıkartılmıyor.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Kredi Dairesi Başkanlığı)

ANKARA

…../…/ 2012

…. öğrenim döneminde Kurumunuzdan … numara ile almış olduğum kredimin durdurulmasını (iptal edilmesini) ve almış olduğum bu kredilerden doğan borç için peşin olarak ödenecek şekilde (gerekli indirim de uygulanarak) işlem yapılmasını arz ederim.

ad soyad

tc kimlik no

imza

 

 2009 yılında Krediyi kestirip borcun tamamını peşin olarak ödeneceği taktirde. Peşin ödeme halinde tefe üzerinden %30 indirim yapılacağı KYK tarafından bildirilmişti. Bunu arayıp sorabilirsiniz

 

iptal ettirdikten sonra ödeme ne şekilde oluyor ?

 

Hizmet Klavuzunda:

 

ÖĞRENİM VE / VEYA KATKI KREDİSİ

BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)

Öğrenci, öğrenim ve / veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde (2006-2007 öğretim yılından itibaren ilk defa Kurumdan kredi alanlar borçlarını aylık taksitler halinde ödeyeceklerdir.) öder.

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçların tahsilat başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğretim süresine göre hesap edilir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıda belirtilen hükümlere göre öderler.

diyor..

 

Eğerki peşin olarak ödemek isterseniz direk ödeyebiliyorsunuz. Lakin peşin olarak ödemek istemiyorsanız. İptal ettirince bile mezun olduktan 2 yıl sonra ödemetmeye başlıyor.

 

Bilginiz olsun

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction