ÖRNEK DERS ÇALIŞMA PROGRAMI Anadolu Lisesi öğrencilerinin örnek olarak
Verimli Ve Etkili Çalışma Teknikleri Sunusu Öğrencilerimiz için hazırladığım Verimli ve
Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü  tarafından yapılan E-
Ehliyet sınavları artık e sınav salonlarında yapılacak Ehliyet sınavları artık E-Sınav
Sınav saatinden yarım saat önce orada olmanız yeterli. Ama ilk gidişte bi 45dk önce
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu
Ehliyet E-sınavında 12 İlk yardım 23 Trafik 9 Motor 6 Trafik adabı sorusu vardır.
E-sınavın en büyük özelliği de sınav sonucunuz için 10-12 gün beklememenizdir. Sınav
E-sınava geç kaldığınızda eğer sizden önce bir sürücü adayı sınavdan çıkmış ise sınava
E-ehliyet sınavı için giriş belgesini sürücü kursunuzdan alacaksınız. Girişi belgesinin
Burada sınıf geçme ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalıştım. Yazının tamamını okuduğunuzda doğrudan sınıf geçme, ortalama ile geçme ve sorumlu geçme gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız...

 Doğrudan sınıf geçme nasıl olur?

Yıl içerisinde okuduğu bütün derslerin yıl sonu notubaşarılı (2-3-4-5) olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler. Bu öğrecilerin herhangi bir yıl sonu ağırlıklı not ortalaması tutturmasına gerek yoktur. Bir dersten başarılı sayılmak için o dersin notunun en az 2 olması gereklidir. Ayrıca, yıl sonu ortalaması başarılı olsa bile 2. dönem notubaşarısız (0-1) olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Örneğin; Kimya notu: birinci dönem 3; ikinci dönem 1 olsun. Bu durumda öğrenci, o dersten başarısız sayılır ve doğrudan sınıf geçme hakkından yararlanamaz. Unutmayın! Sınıf geçme hesabında puan değil NOT sistemi esas alınır. (Örnek olarak; 75 değil 4)
Ortalama ile Geçme Ne Demektir?

Herhangi bir dersin ikinci dönem notu veya yıl sonu notu başarısızsa (0-1) öğrenciler doğrudan sınıf geçemezler. Bu öğrencilerin yıl sonu başarı notuna bakılır. Yıl sonu başarı notunda okul türlerine göre farklılık gösteren barajı tutturan öğrenciler zayıf dersleri bulunsa dahi o derslerden de başarılı olmuş sayılırlar. Bu barajlar; düz lise ve meslek liseleri için (2,50) iken Anadolu Liseleri için (3,00); Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri için (3,50)'dir. Örneğin, bir öğrencinin tüm derslerine ait yıl sonu başarı notu 3,06 olsun. Bu öğrencinin Fizik dersi 1 olsa bile, öğrenci ortalamasının yüksek olması nedeniyle o dersi de geçmiş sayılır. Herhangi bir sınava girmesi gerekmez fakat bu durum istemesi halinde ortalama yükseltme sınavına girip notunu yükseltmesine engel değildir. Ortalama ile Dil ve Anlatım dersi haricindeki bütün derslerden geçilebilir. Dil ve Anlatım dersini ortalama ile geçemezsiniz.


Yıl Sonu Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle her dersin, birinci dönem ve ikinci dönem notlarının ortalaması alınarak dersin yıl sonu notu hesaplanır. Yıl sonu notu hesaplanırken, buçuklar tama yuvarlanır. Örneğin, biyoloji birinci dönem 3 olsun, ikinci dönem 4 olsun. Yıl sonu ortalaması 3,5'tan 4 olarak hesaplanır. Sonra yıl sonu notu dersin haftalık ders saati sayısıyla çarpılarak o dersin ağırlıklı yıl sonu notu hesaplanır. (Haftada 2 saat görülen biyoloji için; 2x4=8) Tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu notu hesaplanır ve bunların toplamı haftalık ders saati sayısına bölünür. (Sadece not alınan dersler dikkate alınacak!) Sonuç öğrencinin yıl sonu başarı notudur. Bu sonuç Anadolu lisesleri için 3,00 ve üzeri olursa yukarıda analtıldığı gibi zayıf derslerden başarılı sayılırsınız.

Sorumlu Geçme Ne Demektir?

Eğer öğrenci doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemiyorsa, yani zayıf dersleri olduğu halde yıl sonu başarı notu 3,00'ın altında ise zayıf derslerinden kalır. Bu sınıfta kalma değil dersten kalmadır. 9. sınıfta en fazla 3 dersten başarısız olduğu halde bir üst sınıfa geçilebilir. Buna sorumlu geçme denir.Öğrenci 9. sınıftan borçlu bir şekilde 10. sınıfa geçmiş olur. Burada sorumluluk başlamadan önce bir şans daha vardır. Öğrenci okul kapandıktan sonraki ilk 5 iş günü içerisinde başarısız olduğu maksimum 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girme talabinde bulunabilir. (UYARI! Sadece 9.sınıfta 3 dersten sorumlu geçilebilir. 10 ve 11'de yalnızca 2 dersten sorumlu geçme şansınız var. Ayrıca, eskiden kalan sorumlu derslerle o seneki sorumlu derslerin toplamı en fazla 5 olabilir. 3 tane 9.sınıftan, 2 tane 10.sınıftan... 3+2=5 gibi)

Ortalama Yükseltme Sınavı Nedir?

Öğrencinin yıl sonunda, başarısız olduğu veya başarılı olduğu halde notunu yükseltmek istediği en fazla 4 dersten girebileceği sınavlardır. Bunun için, okul kapandıktan sonraki ilk 5 iş günü içerisinde öğrenci velisiyle birlikte okula yazılı olarak (dilekçeyle) başvurur. Sınava girmek istediği dersleri dilekçe ile belirtir. Okul idaresi taleplere göre sınav yapılacak dersleri ve sınav takvimini belirler, bunları ilan eder. Öğrenci ilan edilen tarihte okula gelir ve sınava girer. Sınavda 45 puan öğrenci o dersi başarılı olarak tamamlamış olur ve böylece 10. sınıfa sorumlu olarak geçmemiş olur. Sınavda başarısız olunursa, öğrencinin o dersten sorumluluğu devam eder. Sorumlu olunan dersleri en fazla 3 tane olan öğrenci sorumlu olarak bir süt sınıfa devam eder. Bu öğrenci 10. sınıfın ikinci dönemi başında sorumluluk sınavına girmek zorundadır. Eğer sorumlu olunan ders sayısı 4 ve üzeriyse öğrenci sınıf tekrarına kalır.


Sorumluluk Sınavı Nedir?

Öğrencinin alt sınıftan kalan sorumlu derslerini kurtarması için girmek zorunda olduğu şubat ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılan sınavlardır. Bu sınavlarda gönüllü katılım yoktur. Öğrenci o dersi başaramadığından borçludur ve onu geçene kadar sınava katılmak mecburiyetindedir. Sorumluluk sınavına girip başarısız olan öğrenci, bir sonraki sorumluluk sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorundadır.


 

Daha detaylı bilgi için lütfen "Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği"ni inceleyiniz.


Tüm öğrencilerime başarılar diliyorum...

Kaynak : İsa KÖSE - Rehber Öğretmen

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction